Aktuálně: 

21.11. 2019
Polemika s odpůrci výstavby sochy Václava Havla. Celý text v PDF - ZDE.

18.11. 2019
Na rozdíl od informace, odvysílané 17.11. 2019 na TV NOVA, Spolek neuvažuje o umístění sochy na Malostranském náměstí v Praze.
Umístění sochy je věcí další diskuse.

Informace o spolku

Dokumenty Spolku, odkazy na články v médiích, atd. jsou na konci této stránky.

 

Cíle spolku

Hlavním cílem spolku je vyrobit a instalovat sochu Václava Havla v životní velikosti, jako připomenutí kulturního a společenského významu dramatika, esejisty, disidenta a politika pana Václava Havla.

Spolek je sdružení nezávislých osob podobného smýšlení a názorů, co se  týče odkazu díla i osobnosti Václava Havla, kteří chtějí zrealizovat umístění sochy Barbory Daušové do veřejného prostoru a vytvořit tak místo pro setkání. Spolek je neziskovou, nepolitickou, soukromou iniciativou.

Spolek sdružuje zájemce o aktivní pomoc při rozhodování o umístění, ztvárnění místa, jednání s úřady a médii, praktické činnosti spolku, atd.

Cíle spolku - detailně

- vyhledání místa pro umístění sochy
- vyjednání potřebných povolení pro umístění sochy
- zajištění projektu pro terénní úpravy, podstavce a informačních ukazatelů
- zajištění výroby sochy
- zajištění organizace výstavby
- výstavba místa, umístění, podstavce
- uspořádání odhalení sochy
- propagace sochy
- propagace kulturního významu Václava Havla
- propagace místa instalace
- zajištění následné údržby okolí

Financování spolku

Spolek je neziskový a jediným příjmem na běžný provoz spolku jsou dobrovolné příspěvky od členů, mecenášské dary od jedinců, případně i organizací.

Jakýkoli finanční dar je přijímán pouze převodem na transparentní účet neziskové organizace.

Seznam dárců, výše darů, druh a výše výdajů, veškerý tok peněz je OnLine k dispozici na www stránkách transparentního účtu spolku.

Fyzickým nebo právnickým osobám, které projeví zájem, vystaví spolek Potvrzení o daru nebo Darovací smlouvu.

Finanční příspěvky, hospodaření

Jakákoli finanční podpora běžného provozu spolku, tedy příspěvek na provoz www stránek, poštovné, tisk informačních materiálů, cestovní náhrady, poplatky úřadům, administrativní správu, účetnictví, atd., je přijímána pouze bankovním převodem na transparentní účet spolku.

Transparentnost účtu spočívá v dostupnosti OnLine výpisů na www stránkách banky.
Jakýkoli příjem nebo výdaj spolku je OnLine k dispozici v elektronické podobě.

Běžný účet spolku 

Běžný transparentní účet je určen ny krytí výdajů spolku a není určen pro příspěvky do sbírky, pro které zřízen samostatný účet.

Číslo účtu - převod CZK v ČR: 2800312159/2010
Číslo účtu - převod EUR ve SR: 2800312159/8330 
Jiné měny a mezinárodní platby: IBAN: CZ9320100000002100312159, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX 
Vedeného u: FIO banka, a.s.
Konstantní symbol: 0008 (nepovinný údaj) 
Variabilní symbol: (nepovinný údaj) 

Nefinanční pomoc

Informace o možnostech nefinanční pomoci jsou zveřejňovány na www stránkách spolku, projednávány na valné hromadě členů spolku a schůzkách předsednictva spolku.

Nabídky na pomoc jsou vítány.
Nápady jak pomoci, jsou vítány.
Jakákoli pomoc je vítána.

Aktivní účast

Součástí aktivit spolku jsou různé činnosti a každý člen spolku má právo a možnost pomoci podle svých schopností a chuťi. Blžší informace jsou k dispozici na valné hromadě spolku, on-line komunikacích členů, atd.
Možností je mnoho, záleží jen na nápadech, chuti a času každého člena/příznivce.

Členství 

Členem spolku se může stát každá osoba ve smyslu zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
Členství ve spolku je bezplatné.
Členské příspěvky jsou dobrovolné, ve výši podle uvážení člena spolku.

Člen spolku má právo:
- účastnit se jednání členské schůze,
- volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
- předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
- podílet se na praktické činnosti spolku.

Člen spolku má povinnost:
- dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
- aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
- účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
- sdělovat představenstvu změny údajů uvedených v přihlášce.

Další informace a dokumenty jsou ke stažení ve formátu PDF:

1. Stanovy Spolku pro výstavbu sochy Václava Havla (dále jen Spolek)
2. Výpis MVČR o registraci Spolku
3. Základní informace o Spolku
4. Dokumentace sochy
5. Výroční zpráva Spolku za rok 2012 až 2013
6. Vyúčtování sbírky a hospodaření Spolku za rok 2012 až 2013
7. Vyúčtování sbírky za rok 2014
8. Vyúčtování spolku za rok 2014
9. Výroční zpráva Spolku za rok 2014
10. Výúčtování sbírky za rok 2015
11. Vyúčtování Spolku za rok 2015
12. Výroční zpráva za rok 2015
13. Tisková zpráva 25.03.2016 - Billboard
14. Dopis od: Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář, 06.10.2016
15. Zápis z Valné hromady Spolku 15.12.2016
16. Usnesení MS v Praze, změna názvu Spolku, 24.01.2017   
17. Výroční zpráva za rok 2016
18. Vyúčtování sbírky 2017
19. Finanční zpráva 2017
20. Vyúčtování sbírky 2018
21. Finanční zpráva 2018
22. Vyúčtování sbírky 2019
23. Finanční zpráva 2019

Média:

03.03.2015 Titulní strana v "Lidovkách" - ZDE
11.03.2015 Václav Havel na Petříne? Polemika. - ZDE nebo v PDF ZDE
12.03.2015 Článek ČTK, převzatý následně Reflexem, Bleskem, ... ZDE
17.03.2015 MUDr. Sabina Somrová: Václav Havel pro mě byl a zůstává morální autoritou - ZDE 
21.08.2015 FB příspěvek Petra Dauše, vyjádření ke kritice - ZDE 
24.08.2015 Otázky a odpovědi kolem výstavby sochy - ZDE 
28.03.2016 Billboard - iDnes - ZDE 
28.06.2016 Billboard - Lidovky - ZDE 
28.03.2016 Billboard - Echo24 - ZDE 
28.03.2016 Billboard - ČRo - ZDE 
28.03.2016 Billboard - TV Nova - ZDE 
15.11.2019 Tisková zpráva - ZDE

Video:

28.03.2016 Video z instalace Billboardu - ZDE 

Fotografie:

Sada fotografií modelu sochy Václava Havla (ZIP, 105 MB) - ZDE

Odkazy na citace v médiích a další články jsou i ve Výroční zprávě za rok 2015


Kontakt

Spolek pro výstavbu sochy VH,
Registrace: 26.07.2012

sídlo:
Žitavského 498,
Praha 5 Zbraslav
777 314 162
22604928